Επαγγελματικό περίγραμμα του φωτογράφου - Ένωση Καλλιτεχνών Φωτογράφων Αθήνας - ΕΚΦΑ
Ένωση Καλλιτεχνών Φωτογράφων Αθήνας - ΕΚΦΑ