Εκδηλώσεις της Ε.Κ.Φ.Α. & φωτογραφικό υλικό - Ένωση Καλλιτεχνών Φωτογράφων Αθήνας - ΕΚΦΑ
Ένωση Καλλιτεχνών Φωτογράφων Αθήνας - ΕΚΦΑ