Διοικητικά συμβούλια Ε.Κ.Φ.Α. - Ένωση Καλλιτεχνών Φωτογράφων Αθήνας - ΕΚΦΑ
Ένωση Καλλιτεχνών Φωτογράφων Αθήνας - ΕΚΦΑ