Ένωση Καλλιτεχνών Φωτογράφων Αθήνας - ΕΚΦΑ - Ε.Κ.Φ.Α.
Ένωση Καλλιτεχνών Φωτογράφων Αθήνας - ΕΚΦΑ